Ubytování

Požadavek na ubytování je nutné nahlásit vedoucímu turnaje do 6.7.2015